BÀI 27. Điều chế khí oxi-Phản ứng phân hủy

\(n_{CO_2}=\dfrac{2.24}{22.4}=0.1\left(mol\right)\)

\(4X+O_2\underrightarrow{t^0}2X_2O\)

\(......0.1.....0.2\)

\(M_{X_2O}=\dfrac{18.8}{0.2}=94\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

\(\Leftrightarrow2X+16=94\)

\(\Leftrightarrow X=39\left(kali\right)\) 

Chúc bạn học tốt 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 27 tháng 12 2020 lúc 9:04

a) PTHH: CaCO3 -to-> CO2 + H2O

b) Phản ứng phân hủy. Vì từ một chất ban đầu tạo thành 2 chất sau phản ứng.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 27 tháng 12 2020 lúc 9:06
 Phản ứng hóa hợpPhản ứng phân hủy
Số chất tham gia2 hay nhiều1
Số chất sản phẩm12 hay nhiều
VD minh họaSO3 + H2O -> H2SO42 Fe(OH)3 -to-> Fe2O3 + 3 H2O

 

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 27 tháng 12 2020 lúc 9:07

Sự khác nhau về cách điều chế oxi trong phòng thí nghiệm (PTN) và trong công nghiệp (CN).

- Nguyên liệu:

PTN: KClO3 hoặc KMnO4(chất giàu oxi, phản ứng thực hiện nhanh, dễ dàng)

CN: Không khí và nước.

- Sản lượng:

PTN: Thể tích nhỏ dùng cho thí nghiệm.

CN: Sản lượng lớn dùng cho công nghiệp và y tế.

- Giá thành:

PTN: Giá thành cao.

CN: Giá thành hạ vì nguyên liệu là không khí và nước.

Cách điều chế trong CN và PTN cũng khác nhau, trong PTN nhiệt phân KClO3 (hoặc KMnO4) còn trong CN từ hóa lỏng không khí hay điện phân nước.

 
Bình luận (0)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 18 tháng 10 2020 lúc 9:30

PT: \(2X+O_2\underrightarrow{t^o}2XO\)

Ta có: \(n_X=\frac{4,8}{M_X}\left(mol\right)\)

\(n_{XO}=\frac{8}{M_X+16}\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_X=n_{XO}\)

\(\Rightarrow\frac{4,8}{M_X}=\frac{8}{M_X+16}\)

\(\Rightarrow M_X=24\left(g/mol\right)\)

Vậy: X là Mg.

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 30 tháng 6 2020 lúc 21:45

PTHH: \(2KClO_3\underrightarrow{t^o}2KCl+3O_2\)

Ta có: \(n_{O_2}=\frac{3,2}{32}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{KClO_3}=\frac{1}{15}mol\) \(\Rightarrow m_{KClO_3}=\frac{1}{15}\cdot122,5\approx8,17\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 30 tháng 6 2020 lúc 20:13

2KClO3-to>2KCl+3O2

0,067--------------------0,1

nO2=3,2\32=0,1 mol

=>mKClO3=0,067.122,5=8,2g

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 20 tháng 6 2020 lúc 15:10

2KClO3-to>2KCl+3O2

có khí thoát ra !

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Nguyễn Thị Ngọc Thơ CTV 19 tháng 6 2020 lúc 16:37

nước tác dụng với oxit nào sau đây để tạo ra dung dịch bazơ??

A. P2O5/B.CuO/.C.FeO/.DCaO

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN