Bài 20 : Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á

Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 15 tháng 1 lúc 9:43

Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á diễn ra sôi nổi và liên tục dưới nhiều hình thức.

*Tại Đông Dương:

- Lào: khởi nghĩa của ông Kẹo và Cam ma đan (1901- 1936).

- Campuchia: 1918- 1920- 1926 - phong trào hướng dân chủ tư sản của A - cha –Hem-  chiêu 1930- 1935.

- Việt Nam: phát triển mạnh nhất là sau khi Đảng Cộng sản thành lập (Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930- 1931 ).

+ Tại In đô nê xia: chống lại Hà Lan. Khởi nghĩa bùng nổ ở Giava, Xu-ma-tra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sau khi bị đàn áp, quần chúng ngả theo phong trào dân tộc tư sản của Xu-các- nô.

+ Năm 1940: kháng chiến chống Nhật.

Bình luận (3)
Nguyễn Thành Sơn
Nguyễn Thành Sơn 4 tháng 1 lúc 19:13

Phong trào phát triển mạnh,lan rộng khắp châu Á:Đông Nam Á,Đông Bắc Á,Nam Á...

Tiêu biểu:Trung Quốc,Việt Nam,Ấn Độ,...

*Nguyên nhân:

-Ảnh hưởng của CMT10 Nga 1917

-Hậu quả của CTTGT1 và khủng hoảng kinh tế 1929-1933

*Nét mới:+Giai cấp công nhân tham gia đấu tranh và ngày càng trưởng thành

+Đảng cộng sản thành lập,lãnh đạo cách mạng.

Bình luận (0)
Quỷ cute (ARMY JK BTS)
Quỷ cute (ARMY JK BTS) 4 tháng 1 lúc 19:14

- Hoàn cảnh: Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và sự kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mở ra một thời kì phát triển mới trong phong trào độc lập dân tộc ở châu Á.

- Các phong trào tiêu biểu: Phong trào lên cao và lan rộng khắp các khu vực của lục địa châu Á rộng lớn, tiêu biểu là phong trào đấu tranh ở Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và In-đô-nê-xi-a. Đó là:

+ Phong trào Ngũ tứ năm 1919 ở Trung Quốc.

+ Cuộc cách mạng nhân dân ở Mông Cổ (1921 - 1924) đưa tới việc thành lập Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ.

+ Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại do M. Gan-đi đứng đầu.

+ Thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng ở Thổ Nhĩ Kì (1919 - 1922) đưa tới việc thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kì,...

- Điểm mới:

+ Trong cao trào cách mạng này, giai cấp công nhân đã tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc.

+ Các Đảng cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng ở một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam.

Like nhe bn

Bình luận (0)
🍀Tâm Zi🧡
🍀Tâm Zi🧡 30 tháng 12 2020 lúc 11:22

Châu Á là vùng đông dân cư nhất, bao gồm những nước có lãnh thổ lớn với nguồn tài nguyên thiên nhiên hết sức phong phú. Từ cuối thế kỷ XIX, các nước châu Á đã trở thành những nước thuộc địa, nửa thuộc địa và là thị trường chủ yếu của các nước đế quốc Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan…

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước châu Á lên cao và lan rộng hơn cả so với châu Phi và Mĩ la tinh.

Ở Trung Quốc, ngày 4-5-1919, phong trào cách mạng rộng lớn chống chủ nghĩa đế quốc đã bùng nổ, mở đầu cho cuộc cách mạng dân chủ mới tiếp diễn trong suốt 30 năm sau đó. Phong trào Ngũ Tứ đã thúc đẩy phong trào công nhân Trung Quốc nhanh chóng kết hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và dẫn đến việc thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1921.

Năm 1921, cuộc cách mạng nhân dân Mông Cổ thắng lợi. Đến năm 1924, nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở châu Á được thành lập. Với sự ủng hộ và giúp đỡ của giai cấp vô sản Nga, nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ đã đứng vững và từng bước tiến lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong những năm 1918 - 1922, nhân dânẤn Độđã tăng cường đấu tranh chống thực dân Anh. Nhiều cuộc bãi công lớn của công nhân với hàng chục vạn người tham gia, kéo dài hàng tháng, đã lan lộng khắp cả nước. Đồng thời, phong trào nổi dậy của nông dân cũng liên tiếp bùng nổ chống lại bọn địa chủ phong kiến và đế quốc Anh.

Ở Thổ Nhĩ Kì, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc 1919 - 1922 (do giai cấp tư sản lãnh đạo) đã kết thúc thắng lợi. Ngày 29-10-1923, chế độ cộng hòa được thiết lập Thổ Nhĩ Kì có điều kiện để trở thành một nước tư sản có chủ quyền và bước vào thời kì phát triển mới.

Năm 1919, nhân dân Ápganixtan thu được thắng lợi trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, buộc đế quốc Anh phải công nhận quyền độc lập chính trị của mình. Cũng vào năm 1919, nhân dân Triều Tiên đã nổi dây khởi nghĩa chống đế quốc Nhật Bản.

Những năm sau Cách mạng tháng Mười Nga, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và Mĩ la tinh cũng có những bước phát triển mới.

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 20 tháng 12 2020 lúc 20:39

- Phong trào diễn ra sôi nổi với những hình thức phong phú, phong trào lên cao và lan rộng khắp các quốc gia. Giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào.

- Đặc biệt ở Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo nhân dân ba nước (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) đấu tranh chống Pháp, tạo bước ngoặt cho phong trào.

- Phong trài dân chủ tư sản tiếp tục phát triển, chưa có phong trào nào thắng lợi, nhưng đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân chống kẻ thù chung.Từ năm 1940, chống chủ nghĩa phát xít.

Bình luận (0)
Thị Đông Nhâm
LỚP HỌC Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 HOC24 Chào bạn, bạn nhập bài muốn hỏi vào đây Phạm Thị Thu Hà Phạm Thị Thu Hà Hôm kia lúc 15:40 * Lập bảng niên biểu về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á 1918 - 1923 Tên nước Thời gian Nội dung sự kiện Đọc tiếp Lớp 8 Lịch sử 3 0 Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để trả lời được câu hỏi này Khách Nguyễn thị huyền Nguyễn thị huyền Hôm kia lúc 22:43 Bài làm: Nước Thời gian Nội dung sự kiện Trung Quốc 4/5/1919 Phong trào Ngũ tứ bùng nổ. Ấn Độ 1919 - 1939 Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại và M.Gan-đi. Mông Cổ 1921 - 1924 Cách mạng nhân dân Mông Cổ thắng lợi, thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân Mông Cổ. In-đô-nê-xi-a 1926 - 1927 Tại Gia-va và Xu-ma-tơ-ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sau khi bị đàn áp quần chúng ngả theo phong trào dân tộc tư sản của Xu-các-nô. Việt Nam 1930 - 1935 Xô Viết Nghệ Tĩnh bạn tham khảo nha Đọc tiếp Đúng 2 Bình luận (0) Hỗ Trợ Học Tập Hỗ Trợ Học Tập Hôm kia lúc 23:07 Nước Thời gian Nội dung sự kiện Trung Quốc 4/5/1919 Phong trào Ngũ tứ bùng nổ. Ấn Độ 1919 - 1939 Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại và M.Gan-đi. Mông Cổ 1921 - 1924 Cách mạng nhân dân Mông Cổ thắng lợi, thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân Mông Cổ. In-đô-nê-xi-a 1926 - 1927 Tại Gia-va và Xu-ma-tơ-ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sau khi bị đàn áp quần chúng ngả theo phong trào dân tộc tư sản của Xu-các-nô. Việt Nam 1930 - 1935 Xô Viết Nghệ Tĩnh Đọc tiếp Đúng 0 Bình luận (0) Hỗ Trợ Học Tập Hỗ Trợ Học Tập 3 giờ trước (17:46) a) Ở Đông Dương, cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp được tiến hành, dưới nhiều hình thức phong phú với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. + Ở Lào, nhiều bộ tộc đã tham gia phong trào chống Pháp. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa do Ong Kẹo và Com-ma-đam lãnh đạo kéo dài hơn 30 năm (1901 - 1936). + Ở Cam-pu-chia, các cuộc đấu tranh yêu nước liên tiếp nổ ra trong những năm 1918 - 1920, 1926,... đặc biệt là phong trào yêu nước theo xu hướng dân chủ tư sản do nhà sư A-cha Hem-chiêu đứng đầu trong những năm 1930 - 1935. + Ở Việt Nam, phong trào chống Pháp phát triển mạnh mẽ, nhất là sau khi Đảng Cộng sản được thành lập (1 - 1930). b) Tại khu vực Đông Nam Á hải đảo cũng diễn ra những phong trào yêu nước, chống thực dân, lôi cuốn hàng triệu người tham gia. - Tiêu biểu: + 1926 - 1927, khởi nghĩa đã bùng nổ ở các đảo Gia-va và Xu-ma-tơ-ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a. + Sau khi khởi nghĩa bị đàn áp, quần chúng đã ngả theo phong trào dân tộc tư sản do Ác-mét Xu-các-nô, lãnh tụ của Đảng Dân tộc đứng đầu. - Năm 1940, phát xít Nhật tràn vào Đông Nam Á, và cũng từ đây, cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc chĩa mũi nhọn vào chủ nghĩa phát xít Nhật. Đọc tiếp Đúng 0 Bình luận (0) Đỗ Thị Linh Trang Đỗ Thị Linh Trang 13 tháng 11 2017 lúc 17:50 Lập bảng niên biểu về phòng trào độc lập dân tộc ở châu Á trong năm 1918-1939 theo yêu cầu: -Thời gian -Nội dung sự kiện Lớp 8 Lịch sử 3 0 Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để trả lời được câu hỏi này Khách Lê Thị Khánh Huyền Lê Thị Khánh Huyền 15 tháng 11 2017 lúc 8:10 giúp mik với mik đang cần gấp Đúng 0 Bình luận (0) TRINH MINH ANH TRINH MINH ANH 16 tháng 11 2017 lúc 18:14 Bài 20 : Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á | Học trực tuyến . Bạn dựa vào đây kẻ bảng . Đúng 0 Bình luận (0) Anh Thu Dinh Anh Thu Dinh 27 tháng 11 2017 lúc 20:04 Niên đại Tên phong trào Khu vực 1-5-1919 Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc Đông Á 1919-1922 Thổ Nhĩ Kì - Cộng hòa Thổ Nhĩ Kì Tây Nam Á 1921-1924 Cộng hòa nhân dân Mông Cổ Đông Bắc Á 1901-1936 Lào: khởi nghĩa của Ong Kẹo và Cam-ma-đam Đông Dương 1918-1920-1926 Cam-pu-chia: phong trào đấu tranh liên tiếp nổ ra Đông Dương 1930-1931 Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam Đông Dương 1930-1935 Cam-pu-chia: cách mạng dân chủ tư sản: nhà sư A-cha Ham chiêu Đông Dương 1926-1927 In-đô-nê-xi-a: tại Gia-va và Xu-ma-xtra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sau khi bị đàn áp quần chúng ngả theo phong trào dân tộc tư sản của Xu - các nô Đông Nam Á hải đảo Đọc tiếp Đúng 0 Bình luận (0) bímậtnhé bímậtnhé 14 tháng 12 2018 lúc 19:51 So sánh phong trào giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX và phong trào dành độc dân tộc ở Đông Nam Á năm 1918 - 1939 ( Sự giống nhau và khác nhau ) Lớp 8 Ngữ văn 3 0 Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để trả lời được câu hỏi này Khách bímậtnhé bímậtnhé 14 tháng 12 2018 lúc 19:51 Môn Lịch Sử 8 nhé ! Đúng 0 Bình luận (0) Lê Thị Tuyết Ngân Lê Thị Tuyết Ngân 14 tháng 12 2018 lúc 19:56 Chịu thui, e mới học lớp 7 ;-; Đúng 0 Bình luận (0) bímậtnhé bímậtnhé 16 tháng 12 2018 lúc 19:34 Có ai giúp mình với ! Please ! Đúng 0 Bình luận (0) Mai Thanh Hoàng Mai Thanh Hoàng 11 tháng 12 2016 lúc 10:29 1) Lập niên biểu phong trào độc lập dân tộc ở châu Á 2)Lập niên biểu phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á Lớp 8 Lịch sử 0 0 Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để trả lời được câu hỏi này Khách Minh Hiếu Minh Hiếu 10 giờ trước (10:41) lập bảng niên biểu về phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á Lớp 8 Lịch sử 1 0 m3rryH0tch0 Khách Hỗ Trợ Học Tập Hỗ Trợ Học Tập 3 giờ trước (17:45) a) Ở Đông Dương, cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp được tiến hành, dưới nhiều hình thức phong phú với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. + Ở Lào, nhiều bộ tộc đã tham gia phong trào chống Pháp. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa do Ong Kẹo và Com-ma-đam lãnh đạo kéo dài hơn 30 năm (1901 - 1936). + Ở Cam-pu-chia, các cuộc đấu tranh yêu nước liên tiếp nổ ra trong những năm 1918 - 1920, 1926,... đặc biệt là phong trào yêu nước theo xu hướng dân chủ tư sản do nhà sư A-cha Hem-chiêu đứng đầu trong những năm 1930 - 1935. + Ở Việt Nam, phong trào chống Pháp phát triển mạnh mẽ, nhất là sau khi Đảng Cộng sản được thành lập (1 - 1930). b) Tại khu vực Đông Nam Á hải đảo cũng diễn ra những phong trào yêu nước, chống thực dân, lôi cuốn hàng triệu người tham gia. - Tiêu biểu: + 1926 - 1927, khởi nghĩa đã bùng nổ ở các đảo Gia-va và Xu-ma-tơ-ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a. + Sau khi khởi nghĩa bị đàn áp, quần chúng đã ngả theo phong trào dân tộc tư sản do Ác-mét Xu-các-nô, lãnh tụ của Đảng Dân tộc đứng đầu. - Năm 1940, phát xít Nhật tràn vào Đông Nam Á, và cũng từ đây, cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc chĩa mũi nhọn vào chủ nghĩa phát xít Nhật. Đọc tiếp Đúng 0 Bình luận (0) Vũ Thị Thu Hằng Vũ Thị Thu Hằng 23 tháng 11 2017 lúc 13:52 lập bảng niên biểu theo yêu cầu sau về phong trai độc lập dân tộc ở châu Á trong những năm 1918- 1939 Lớp 8 Lịch sử 1 0 Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để trả lời được câu hỏi này Khách đàm nguyễn phương dung đàm nguyễn phương dung 9 tháng 1 2018 lúc 6:32 4/5/1919:phong trào ngũ tứ ở trung quốc 1921-1924:cách mạng nhân dân Mông Cổ dành thắng lợi 1919-1922:thắng lợi của cách mạng Thỗ Nhĩ Kì và nhà nước cộng hòa Thỗ nhĩ Kì 1926-1927:In-đô-nê-xi-a:tại Gia-va và Xu-ma-tơ-ra dưới sự lãnh đạo của ĐCS ,sau khi bị đàn áp quần chúng ngã theo phong trào dân chủ tư sản 1901-1936:Lào:k/n Ông Kẹo và Can-ma-đam 1918-1920-1926:Cam-pu-chia:liên tiếp nỗ ra 1930-1935:Cam-pu-chia:dân chue tư sản :nhà sư a-cha-ham-chiêu 1930-1931:Xô Viết Nghệ -Tĩnh tại Việt Nam Đọc tiếp Đúng 1 Bình luận (0) TA Đã Bế Tắc TA Đã Bế Tắc 6 tháng 11 2017 lúc 20:00 lập bảng niên biểu theo yêu cầu sau về phong trào độc lập dân tộc ở châu á trong những năm 1918-1939 nước thời gian nội dung sự kiện trung quốc ấn độ indonexia viet nam Lớp 8 Lịch sử 5 0 Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để trả lời được câu hỏi này Khách TRINH MINH ANH TRINH MINH ANH 16 tháng 11 2017 lúc 18:16 Trước khi đăng lên bạn nên để ý" những câu hỏi tương tự " nhé! :) . - Mình có gửi link đó đấy! Bạn tham khảo . Đúng 2 Bình luận (1) Dương dương Dương dương 7 tháng 11 2018 lúc 17:20 4/5/1919:phong trào ngũ tứ ở trung quốc 1921-1924:cách mạng nhân dân Mông Cổ dành thắng lợi 1919-1922:thắng lợi của cách mạng Thỗ Nhĩ Kì và nhà nước cộng hòa Thỗ nhĩ Kì 1926-1927:In-đô-nê-xi-a:tại Gia-va và Xu-ma-tơ-ra dưới sự lãnh đạo của ĐCS ,sau khi bị đàn áp quần chúng ngã theo phong trào dân chủ tư sản 1901-1936:Lào:k/n Ông Kẹo và Can-ma-đam 1918-1920-1926:Cam-pu-chia:liên tiếp nỗ ra 1930-1935:Cam-pu-chia:dân chue tư sản :nhà sư a-cha-hamc-chiêu 1930-1931:Xô Viết Nghệ -Tĩnh tại Việt Nam Đọc tiếp Đúng 0 Bình luận (0) halinhvy halinhvy 13 tháng 11 2018 lúc 12:09 4/5/1919:phong trào ngũ tứ ở trung quốc 1921-1924:cách mạng nhân dân Mông Cổ dành thắng lợi 1919-1922:thắng lợi của cách mạng Thỗ Nhĩ Kì và nhà nước cộng hòa Thỗ nhĩ Kì 1926-1927:In-đô-nê-xi-a:tại Gia-va và Xu-ma-tơ-ra dưới sự lãnh đạo của ĐCS ,sau khi bị đàn áp quần chúng ngã theo phong trào dân chủ tư sản 1901-1936:Lào:k/n Ông Kẹo và Can-ma-đam 1918-1920-1926:Cam-pu-chia:liên tiếp nỗ ra 1930-1935:Cam-pu-chia:dân chue tư sản :nhà sư a-cha-ham-chiêu 1930-1931:Xô Viết Nghệ -Tĩnh tại Việt Nam Đọc tiếp Đúng 0 Bình luận (0) Xem thêm câu trả lời Nguyễn Thanh Hằng Nguyễn Thanh Hằng 17 tháng 5 2019 lúc 16:07 Lập bảng thống kê về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á. Lớp 8 Lịch sử 1 0 Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để trả lời được câu hỏi này Khách Phạm Thị Diệu Hằng Phạm Thị Diệu Hằng 17 tháng 5 2019 lúc 16:08 Niên đại Tên phong trào Khu vực 1-5-1919 Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc Đông Á 1919-1922 Thổ Nhĩ Kì - Cộng hòa Thổ Nhĩ Kì Tây Nam Á 1921-1924 Cộng hòa nhân dân Mông Cổ Đông Bắc Á 1901-1936 Lào: khởi nghĩa của Ong Kẹo và Cam-ma-đam Đông Dương 1918-1920-1926 Cam-pu-chia: phong trào đấu tranh liên tiếp nổ ra Đông Dương 1930-1931 Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam Đông Dương 1930-1935 Cam-pu-chia: cách mạng dân chủ tư sản: nhà sư A-cha Ham chiêu Đông Dương 1926-1927 In-đô-nê-xi-a: tại Gia-va và Xu-ma-xtra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sau khi bị đàn áp quần chúng ngả theo phong trào dân tộc tư sản của Xu - các nô Đông Nam Á hải đảo Đọc tiếp Đúng 0 Bình luận (0) Cao Viết Cường Cao Viết Cường 23 tháng 11 2017 lúc 20:47 lập bảng niên biểu theo yêu cầu sau về phong trào độc lập dân tộc ở châu á trong những năm 1918-1939 nước thời gian nội dung sự kiện trung quốc ấn độ indonexia viet nam Lớp 8 Lịch sử 2 0 Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để trả lời được câu hỏi này Khách đàm nguyễn phương dung đàm nguyễn phương dung 9 tháng 1 2018 lúc 6:32 4/5/1919:phong trào ngũ tứ ở trung quốc 1921-1924:cách mạng nhân dân Mông Cổ dành thắng lợi 1919-1922:thắng lợi của cách mạng Thỗ Nhĩ Kì và nhà nước cộng hòa Thỗ nhĩ Kì 1926-1927:In-đô-nê-xi-a:tại Gia-va và Xu-ma-tơ-ra dưới sự lãnh đạo của ĐCS ,sau khi bị đàn áp quần chúng ngã theo phong trào dân chủ tư sản 1901-1936:Lào:k/n Ông Kẹo và Can-ma-đam 1918-1920-1926:Cam-pu-chia:liên tiếp nỗ ra 1930-1935:Cam-pu-chia:dân chue tư sản :nhà sư a-cha-ham-chiêu 1930-1931:Xô Viết Nghệ -Tĩnh tại Việt Nam Đọc tiếp Đúng 0 Bình luận (0) Ann Đinh Ann Đinh 6 tháng 11 2018 lúc 18:57 4/5/1919:phong trào ngũ tứ ở trung quốc 1921-1924:cách mạng nhân dân Mông Cổ dành thắng lợi 1919-1922:thắng lợi của cách mạng Thỗ Nhĩ Kì và nhà nước cộng hòa Thỗ nhĩ Kì 1926-1927:In-đô-nê-xi-a:tại Gia-va và Xu-ma-tơ-ra dưới sự lãnh đạo của ĐCS ,sau khi bị đàn áp quần chúng ngã theo phong trào dân chủ tư sản 1901-1936:Lào:k/n Ông Kẹo và Can-ma-đam 1918-1920-1926:Cam-pu-chia:liên tiếp nỗ ra 1930-1935:Cam-pu-chia:dân chue tư sản :nhà sư a-cha-ham-chiêu 1930-1931:Xô Viết Nghệ -Tĩnh tại Việt Nam Đọc tiếp Đúng 1 Bình luận (0) Phương Anh Phương Anh 5 tháng 12 2016 lúc 21:41 Lập bảng thống kê về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á Lớp 8 Lịch sử 4 0 Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để trả lời được câu hỏi này Khách Thảo Phương Thảo Phương CTV 4 tháng 12 2017 lúc 19:40 Niên đại Tên phong trào Khu vực 1-5-1919 Phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc Đông Á 1919-1922 Thổ Nhĩ Kỳ –CH Thổ Nhĩ Kỳ Tây Nam Á 1921-1924 Cộng hòa nhân dân Mông Cổ Đông Bắc Á 1901-1936 Lào : k n của Ong Kẹo và Cam ma đan Đông Dương 1918-1920-1926 -Cam pu chia :liên tiếp nổ ra 1930-1935: Cam pu chia : DCTS :nhà sư A cha – Hem Chiêu 1930-1931 Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam 1926-1927 In đô nê xia : tại Gia va và Xu ma tra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản , sau khi bị đàn áp, quần chúng ngả theo phong trào dân tộc tư sảnà Ô Xu các nô Đông Nam Á hải đảo Đọc tiếp Đúng 0 Bình luận (0) Thảo Phương Thảo Phương CTV 4 tháng 12 2017 lúc 19:41 Thời gian Tên phong trào Khu vực 1-5-1919 Phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc Đông Á 1919-1922 Thổ Nhĩ Kỳ –CH Thổ Nhĩ Kỳ Tây Nam Á 1921-1924 Cộng hòa nhân dân Mông Cổ Đông Bắc Á 1901-1936 Lào : k n của Ong Kẹo và Cam ma đan Đông Dương 1918-1920-1926 -Cam pu chia :liên tiếp nổ ra 1930-1935: Cam pu chia : DCTS :nhà sư A cha – Hem Chiêu 1930-1931 Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam 1926-1927 In đô nê xia : tại Gia va và Xu ma tra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản , sau khi bị đàn áp, quần chúng ngả theo phong trào dân tộc tư sảnà Ô Xu các nô Đông Nam Á hải đảo Đọc tiếp Đúng 0 Bình luận (0) Thảo Phương Thảo Phương CTV 4 tháng 12 2017 lúc 19:42 Niên đại Tên phong trào 1-5-1919 Phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc 1919-1922 Thổ Nhĩ Kỳ –CH Thổ Nhĩ Kỳ 1921-1924 Cộng hòa nhân dân Mông Cổ 1901-1936 Lào : k n của Ong Kẹo và Cam ma đan 1918-1920-1926 -Cam pu chia :liên tiếp nổ ra 1930-1935: Cam pu chia : DCTS :nhà sư A cha – Hem Chiêu 1930-1931 Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam 1926-1927 In đô nê xia : tại Gia va và Xu ma tra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản , sau khi bị đàn áp, quần chúng ngả theo phong trào dân tộc tư sảnà Ô Xu các nô Đọc tiếp Đúng 0 Bình luận (0) Xem thêm câu trả lời Trung tâm Khoa học Tính toán - Trường ĐHSP Hà Nội © 2014 - 2019 | Liên hệ: Hà Đức Thọ - Hotline: 0986 557 525 - Email: hdtho@hoc24.vn
Phương Dung
Phương Dung 18 tháng 12 2020 lúc 21:12

??

Bình luận (0)
@Luna🌙✨
@Luna🌙✨ 18 tháng 12 2020 lúc 22:28

- Phong trào diễn ra sôi nổi với những hình thức phong phú, phong trào lên cao và lan rộng khắp các quốc gia. Giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào.

- Đặc biệt ở Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo nhân dân ba nước (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) đấu tranh chống Pháp, tạo bước ngoặt cho phong trào.

- Phong trài dân chủ tư sản tiếp tục phát triển, chưa có phong trào nào thắng lợi, nhưng đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân chống kẻ thù chung.Từ năm 1940, chống chủ nghĩa phát xít.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN