Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giữa các nước đế quốc lại nảy sinh những mâu thuẫn mới về quyền lợi, thị trường, thuộc địa.

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) làm cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc ngày càng thêm sâu sắc, các nước đế quốc phân chia thành hai khối địch: khối phát xít Đức - I-ta-li-a - Nhật Bản và khối đồng minh Anh - Pháp - Mĩ.

- Cả hai khối tuy mâu thuẫn gay gắt với nhau nhưng đều coi Liên Xô là kẻ thù chung cần phải tiêu diệt. Vì thế Anh, Pháp, Mĩ thực hiện đường lối thỏa hiệp, nhượng bộ để khối phát xít chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô.

- Chính sách thỏa hiệp của Anh, Pháp, Mĩ đã tạo điều kiện cho phát xít Đức đánh chiếm Tiệp Khắc, tấn công Ba Lan, châm ngòi cho chiến tranh bùng nổ.

 

@861175@

II. Những diễn biến chính

Quân Đức tiến vào Pari
Quân Đức tiến vào Pa-ri

 

Thời gianSự kiện chính
1/9/1939Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh bùng nổ
9/1940I-ta-li-a tấn công Ai Cập
26/6/1941Đức tấn công Liên Xô
7/12/1941Nhật tấn công Mĩ ở Trân Châu cảng
1/1942Mặt trận Đồng minh chống phát xít thành lập
6/6/1944Anh - Mĩ đổ bộ vào Bắc Pháp 
Cuối 1944Toàn bộ Liên Xô được giải phóng và giúp nhân dân Đông Âu truy quét quân Đức
9/5/1945Phát xít Đức đầu hàng
6 và 9/8/1945Mĩ thả bom nguyên tử xuống Hi-rô-si-ma và Na-ga-sa-ki (Nhật Bản)
15/8/1945Nhật đầu hàng, chiến tranh kết thúc
Lược đồ quân Đức đánh chiếm châu Âu ( 1939 - 1941)
Lược đồ quân Đức đánh chiếm châu Âu ( 1939 - 1941)
Các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô ăn mừng sau chiến thắng Xta-lin-grat
Các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô ăn mừng sau chiến thắng Xta-lin-grat
Hồng quân Xô-viết tổ chức phản công phát-xít Đức ở mặt trận phía tây Mát-xcơ-va
Hồng quân Xô viết tổ chức phản công phát xít Đức ở mặt trận phía tây Mát-xcơ-va

 

@860264@

III. Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai

- Chiến tranh kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật Bản.

- Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại những hậu quả tàn khốc: 60 triệu người chết, 90 triệu người tàn tật, thiệt hại về vật chát gấp 10 lần so với Chiến tranh thế giới thứ nhất, bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1000 năm trước đó cộng lại.

- Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN