Bài 1: Vectơ trong không gian

Truong Viet
8 tháng 5 lúc 15:20

Mai thi ạ giúp gấp với

 

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
8 tháng 5 lúc 15:44

Do S.ABCD là chóp tứ giác đều \(\Rightarrow SO\perp\left(ABCD\right)\)

Mà \(O\in AC\Rightarrow SO\in\left(SAC\right)\Rightarrow\left(SAC\right)\perp\left(ABCD\right)\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}SO\perp\left(ABCD\right)\Rightarrow SO\perp BD\\AC\perp BD\left(\text{hai đường chéo hình vuông}\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow BD\perp\left(SAC\right)\)

Mà \(BD\in\left(SBD\right)\Rightarrow\left(SBD\right)\perp\left(SAC\right)\)

Bình luận (0)
qwerty
31 tháng 3 2017 lúc 10:51

TenAnh1 TenAnh1 A = (-0.14, -7.4) A = (-0.14, -7.4) A = (-0.14, -7.4) B = (14.46, -7.36) B = (14.46, -7.36) B = (14.46, -7.36) C = (-3.74, -5.6) C = (-3.74, -5.6) C = (-3.74, -5.6) D = (11.62, -5.6) D = (11.62, -5.6) D = (11.62, -5.6) E = (-3.34, -5.86) E = (-3.34, -5.86) E = (-3.34, -5.86) F = (12.02, -5.86) F = (12.02, -5.86) F = (12.02, -5.86) G = (-3.7, -5.88) G = (-3.7, -5.88) G = (-3.7, -5.88) H = (11.66, -5.88) H = (11.66, -5.88) H = (11.66, -5.88)

a) Các véctơ cùng phương với là: , , , , , , .

b) Các véctơ cùng hướng với là: , , .

c) Các véctơ ngược hướng với là: , , , .

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
22 tháng 2 lúc 16:31

Đề bài thiếu bạn.

Đáy ABC chỉ biết 1 cạnh thì không thể xác định được các góc kia

Cần biết thêm 1 cạnh đáy nữa (ví dụ tam giác ABC vuông cân, hoặc cần thêm độ dài AB hay AC)

Bình luận (1)
Vũ Lam Chi
7 tháng 2 lúc 7:41

Please, ai giúp mk câu b,c,d với ạ 🥺🥺🥺

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
5 tháng 2 lúc 2:04

Hướng dẫn (khuya quá rồi).

Trong mp (ADN), lấy Q thuộc AD sao cho \(NP||GQ\)

\(\Rightarrow\left(\overrightarrow{MG};\overrightarrow{NP}\right)=\left(\overrightarrow{MG};\overrightarrow{GQ}\right)=180^0-\widehat{MGQ}\)

Áp dụng định lý hàm cos là tính được (\(GP=\dfrac{2}{3}NP\) ; tính MQ dựa vào hàm cos tam giác AMQ)

Bình luận (3)
Sunflower
30 tháng 1 lúc 7:48

Mới sáng sớm mà gặp bài khó thế à nhầm em lớp 9 sao giải được bài lớp 11.

Bình luận (0)
Akai Haruma
30 tháng 1 lúc 16:09

Bạn cần viết đề bằng công thức toán để được hỗ trợ tốt hơn. Viết thế này khó hiểu thực sự.

Bình luận (0)
Akai Haruma
28 tháng 1 lúc 23:44

Lời giải:Tam giác $BCD, ACD$ đều và $N$ là trung điểm $CD$ nên dễ dàng tính được $AN=BN=\frac{\sqrt{3}a}{2}$

$\Rightarrow \triangle ABN$ là tam giác cân tại $N$

Do đó đường trung tuyến $NM$ đồng thời là đường cao. 

Áp dụng định lý Pitago:

$MN=\sqrt{BN^2-BM^2}=\sqrt{BN^2-(\frac{AB}{2})^2}$

\(=\sqrt{(\frac{\sqrt{3}a}{2})^2-(\frac{a}{2})^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}a\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN