Hóa học

Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
1 tháng 4 2017 lúc 17:40

Chọn A.

Bình luận (0)
dương thùy
1 tháng 4 2017 lúc 18:56

chọn a

Bình luận (0)
Thu Trang
1 tháng 4 2017 lúc 20:32

Chọn A.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
1 tháng 4 2017 lúc 17:40

Chọn A.

Cho Cu(OH)2/OH- vào các dung dịch nhận biết được glucozơ và glixerol: glucozơ và glixerol hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam (nhóm I), còn formanđehit và etanol không có hiện tượng gì (nhóm II). Đun nóng các dung dịch nhóm I và nhóm II. Nếu dung dịch nào ở nhóm I xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch thì đó là dung dịch glucozơ, ở nhóm II là formanđehit.

Bình luận (0)
Thiên Phong
1 tháng 4 2017 lúc 19:06

Đáp án A. \(Cu\left(OH\right)_2\)

Bình luận (0)
Thu Trang
1 tháng 4 2017 lúc 20:32

Chọn A.

Cho Cu(OH)2/OH- vào các dung dịch nhận biết được glucozơ và glixerol: glucozơ và glixerol hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam (nhóm I), còn formanđehit và etanol không có hiện tượng gì (nhóm II). Đun nóng các dung dịch nhóm I và nhóm II. Nếu dung dịch nào ở nhóm I xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch thì đó là dung dịch glucozơ, ở nhóm II là formanđehit.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
1 tháng 4 2017 lúc 17:40

a)

b)

c)

Bình luận (0)
Thiên Phong
1 tháng 4 2017 lúc 19:02

a)

b)

c)

Bình luận (0)
Hoàng Tuấn Đăng
2 tháng 4 2017 lúc 11:15

a) - Trích mẫu thử, đánh số thứ tự

- Nhỏ các mẫu thử trên vào mẩu giấy quì tím, nếu chất nào làm quì tím chuyển màu đỏ nhạt (hồng) thì đó là dung dịch Axit axetic. Còn lại glucozo, glixerol, etanol không làm quì tím chuyển màu

- Cho 3 dd còn lại tác dụng với Cu(OH)2 :

+) Nếu dung dịch thu được có màu xanh lam thì đó là Glucozo và Glixerol (*)

+) Còn lại Etanol không tan

PTHH: Cu(OH)2 + C6H12O6 ==> (C6H11O6)2Cu + 2H2O

Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 ==> 2H2O + [C3H5(OH)2O]2Cu

- Cho (*) tác dụng với Cu(OH)2/OH- , nếu dung dịch nào xuất hiện kết tủa đỏ gạch thì đó là Glucozo. Còn lại Glixerol không hiện tượng

PTHH: C6H12O6 + 2Cu(OH)2 ===> 2H2O + Cu2O \(\downarrow\)+ C6H12O7

Bình luận (7)
Quỳnh
1 tháng 4 2017 lúc 18:36

khi cho Cu(OH)2Cu(OH)2 vào thấy Cu(OH)2Cu(OH)2 tan ra +> ít nhất 2 chức ancol khi cho anhidrit axetic vào glu -> đun nóng , thấy tạo 5 chức este trong phân tử => 5 chức OH khử = H2H2 rồi cho tác dụng vs HI đun nóng tạo n hexan => có 6 C

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
1 tháng 4 2017 lúc 17:32

Những thí nghiệm chứng minh được cấu tạo phân tử glocozơ:

Glucozơ có phản ứng tráng bạc và bị oxi hóa bởi nước brom tạo thành axit gluconic chứng tỏ phân tử glucozơ có nhóm –CH=O.

Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam chứng tỏ phân tử glucozơ có nhiều nhóm -OH ở vị trí kề nhau.

Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CH3COO chứng tỏ phân tử có 5 nhóm –OH.

Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan, chứng tỏ phân tử glucozơ có 6 nguyên tử C tạo thành một mạch dài không nhánh.

Bình luận (0)
dương thùy
1 tháng 4 2017 lúc 18:56

glucozo : C6H12O6

- dạng mạch hở : HO-CH2(CHOH)4-CHO

- thí nghiệm cm :

. khử ht glucozo được hexan-> chứng tỏ glucôz có 6 nguyên tử C liên kếtvới nhau thành mạch dài k phân nhánh

. glucozo có phản ứng tráng bạc => phân tử có nhóm -CHO

. tác dụng với Cu(OH)2 -> dd xah lam => phân tử có nhiều nhóm -OH kề nhau

. tạo este chứa 5 gốc axit => ptu có 5 nhóm -OH

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kiều
2 tháng 4 2017 lúc 7:50

Cái gì mà "không ai trả lời thì để em nhé" ???

"em" Copy rồi Paste thì sao lại nói "em" làm được

Với cả, nếu người khác trả lời rồi tức là "em" không được làm nữa hả?

Từ khi có câu hỏi SGK môn hóa thì chưa có ai dựa vào khả năng để tự làm cả, chỉ toàn cop thôi..

Có người cau cơ bản giải không ra nhưng toán hữu cơ cấp 3 lại làm được, không phải Ctrl C + V sao? Kể cả lí thuyết.

Bình luận (7)
Trần Hoàng Nghĩa
1 tháng 4 2017 lúc 22:39

Ko ai trả lời thì để em nhé!

nC6H12O6 = = 0,2 (mol)

C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3

0,2 0,4 0,4 (mol)

=> mAgNO3 = 0,4.170 = 68 (gam); mAg = 0,4.a08 = 43,2 (gam).

Bình luận (0)
Thu Trang
2 tháng 4 2017 lúc 20:25

em cx xin lỗi mọi người ạ! Mong mọi ng` tha lỗi cho em ạ!bucminhkhocroi

Bình luận (0)
Hoàng Tuấn Đăng
2 tháng 4 2017 lúc 10:48

Ta chọn đáp án B.

PTHH: nH2O + (C6H1oO5)n =(axit,to)=> nC6H12O6

Bình luận (0)
Quỳnh
2 tháng 4 2017 lúc 20:12

b

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
1 tháng 4 2017 lúc 22:41

ko ai trả lời thì để em nhé!

nC12H22O11 = = x (mol)

C12H22O11 + H2O → C6H10O6 + C6H10O6 .

x x x (mol)

CH2OH–[CHOH]3–CO–CH2OH CH2OH-[CHOH]4-CHO

a mol a mol

C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3.

2x 4x 4x (mol)

mAgNO3 = = 198,83 (gam);

mAg = = 126,31 (gam).

Bình luận (1)
Trần Hoàng Nghĩa
1 tháng 4 2017 lúc 22:38

Để em trả lời nhé! (Vì ko có ai trả lời hết)

Chọn A.

Dùng Cu(OH)2 nhận biết được anđehit axetic (không hòa tan được Cu(OH)2); dùng AgNO3/NH3; đun nhẹ nhận biết được glucozơ (tạo kết của Ag).

Bình luận (0)
Hoàng Tuấn Đăng
2 tháng 4 2017 lúc 10:43

Đáp án A. Cu(OH)2

Các bước làm:

- Cho Cu(OH)2 vào các mẫu thử có hai mẫu thử cho dung dịch màu xanh là glucozơ và saccarozơ. Không có hiện tượng gì ở nhiệt độ thường là andehit axetic.

- Andehit axetic tráng bạc với thuốc thử AgNO3/NH3

PTHH: CH3CHO + AgNO3+ 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2 NH4NO3

- Đun nóng hai mẫu thử ở trên, mẫu thử nào có kết tủa đỏ gạch là glucozơ, còn lại là saccarozơ.

PTHH: C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 → C5H11O5COOH + Cu2O + 2H2O

Bình luận (0)
Quỳnh
2 tháng 4 2017 lúc 20:12

a

Bình luận (0)
Hoàng Tuấn Đăng
2 tháng 4 2017 lúc 10:41

Vì khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol 1:1 nên ta chọn B (Glucozo)

PTHH: C6H12O6 + 6O2 =(nhiệt)=> 6CO2 + 6H2O

Ta có: nH2O : nCO2 = 1 : 1

C6H12O6 =(men)=> 2C2H5OH + 2CO2 \(\uparrow\)

Bình luận (0)
Quỳnh
2 tháng 4 2017 lúc 20:12

b còn giải thích thì như bạn ấy

Bình luận (0)
Lê Thiên Anh
2 tháng 4 2017 lúc 15:21

Chọn A

Gọi công thức chung của Mg và Zn là M

M + 2HCl → MCl2 +H2

= = 0,3 (mol) => nHCl = 0,6 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mkim loại + mHCl = mmuối +

=> mmuối = 15,4 + 0,6.36,5 - 0,6 = 36,7 (gam)

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
2 tháng 4 2017 lúc 16:49

Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là

A. 36,7 gam

B. 35,7 gam

C. 63,7 gam

D. 53,7 gam

Bình luận (0)
Loading...