kchi

viết về đồ dùng công nghệ mà em muốn có trong tương lai bằng tiếng anh
giúp em gấp với ạ

TFJDFWSD
5 tháng 4 lúc 19:46

Bài làm:

I will have a super car. It will use the solar energy. It will automatically drive when I am in. And It will be able to drive on the river.

Bài dịch:

Tôi sẽ có một chiếc siêu xe. Nó sé chạy bằng năng lượng mặt trời. Nó sẽ tự động lái khi tôi ở trên xe. Và nó có thể chạy trên sông.

Mẫu 2:

Bài làm:

This is the appliance I would like to have in the future. It’s a friendly robot. It can talk and understand what I say. It will help me study and practice English. It can also listen to my stories. It will be my best friend in the future.

Bài dịch:

Đây là thiết bị tôi muốn có trong tương lai. Đó là một robot thân thiện. Nó có thể nói và hiểu những gì tôi nói. Nó sẽ giúp học tập và thực hành tiếng Anh. Nó cũng có thể lắng nghe những câu chuyện của tôi. Nó sẽ là người bạn tốt nhất của tôi trong tương lai.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Chanbaek Is real~~ Love...
Xem chi tiết
Trịnh Huỳnh Diễm Trúc
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Linh
Xem chi tiết
Pan da
Xem chi tiết
trần nguyệt nhi
Xem chi tiết
Hoàng Thị Khánh Quyên
Xem chi tiết
TTM=))
Xem chi tiết
BÙI BẢO KHÁNH
Xem chi tiết
32	Nguyễn Huy	Phong
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Yến Nhi
Xem chi tiết