Nguyễn Văn Giang

Viết một đoạn văn khoảng (3 - 5 câu) chủ đề tự chọn , trong đó có chủ ngữ được mở rộng là cụm từ hoặc cụm C-V


Các câu hỏi tương tự
Gemma
Xem chi tiết
R.I.P
Xem chi tiết
Lương Phương
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Hoài An
Xem chi tiết
Đạt Hanzo
Xem chi tiết
buingochuyen
Xem chi tiết
Phạm Diệu	Châu
Xem chi tiết
Ngọc Nguyễn
Xem chi tiết
Linh Khánh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)