đậu quỳnh

viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về 4 Câu sau:

      "Mẹ là tia nắng đời con

  Đêm ngày khổ cực héo mòn sắc xuân

       Bấy lâu mẹ đã thấm nhuần

  Những lo gạo mắm đổi luân ở đời".

 Mọi Người gắng làm nhanh giúp mik vs nhé( do mik đg gấp á) .Cảm ơn ạ


Các câu hỏi tương tự
Van Gogh
Xem chi tiết
Thùy Dương
Xem chi tiết
Suy Pham Ngoc
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Khánh
Xem chi tiết
GIANG ĐỖ GIA THIÊN
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Ngọc Linh
Xem chi tiết
Ngô Thị Hải Yến
Xem chi tiết
Chi Lyn
Xem chi tiết
Shinni Baka
Xem chi tiết