giang huong

Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn cho các hợp chất hữu cơ có công thức phân tử sau: 1. CH3Cl 2. C3H8 3. C2H6 4. C3H7O 5. C2H2 6. C2H4 7. C2H4Br2 8. C2H6O 9. C2H5Cl 10. C2H2Br4


Các câu hỏi tương tự
Bố m cắt đầu moi.
Xem chi tiết
T. Hùng
Xem chi tiết
Việt Hoàng
Xem chi tiết
Huyền Trần
Xem chi tiết
Trang Mai
Xem chi tiết
son31233a
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Tiến Đào
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)