Ẩn danh

viết công thức cấu tạo của : C4H8(liên kết đôi) ; C3H6 liên kết đôi ; C3H4 liên kết 3


Các câu hỏi tương tự
anh Trinhquang
Xem chi tiết
Lê Hải Vân
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
T. Hùng
Xem chi tiết
Lê Hải Vân
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Vân
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Bảo Thy Lớp...
Xem chi tiết
quý nguyễn
Xem chi tiết
le phan
Xem chi tiết
Lý Khánh Hưng
Xem chi tiết