Ẩn danh

Viết chương trình nhập vào 1 xâu kí tự từ bàn phím.In ra màn hình số lượng dãy vừa nhập, sắp xếp dãy vừa nhập theo A-Z

Minh Nguyễnabc
4 tháng 4 lúc 15:04

s = str(input("Nhập xâu kí tự: "))
s = list(s)
s.sort()
kq = ""
for i in s:
    kq += i
print("Dãy sau khi sắp xếp từ A-Z là:", kq)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lương thu trà
Xem chi tiết
Kiều Trang
Xem chi tiết
trần thu lan
Xem chi tiết
Vân Cẩm
Xem chi tiết
Trần nguyên sang
Xem chi tiết
Lê thị anh thư
Xem chi tiết
Bee Lee
Xem chi tiết
Nguyễn tuấn
Xem chi tiết
baonhu
Xem chi tiết
Trần nguyên sang
Xem chi tiết