Linh Popopurin

Viết chương trình :

1.In ra màn hình bảng cửu chương của số N trong khoảng 1 đến 9

2.In ra màn hình các số từ 0 đến 99 theo dạng bảng như sau :

0      1         2      3  .......      9

10    11       12     13 .......    19

20    21       22    23  ...        29

.

.

.

90    91    92     93   ... 99

3/Sử dụng lệnh lặp While hoặc For để tính trung bình của N số thực x1,x2,x3,.....xn Các số N và x1,x2,x3,.....xn đc nhập từ bàn phím

Khoa Hà
15 tháng 3 lúc 21:09

Tui làm câu 1 trc nha:

Bình luận (0)
Khoa Hà
15 tháng 3 lúc 21:14

Câu 2:

Bình luận (0)
Khoa Hà
15 tháng 3 lúc 21:19

Câu 1:

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
42. Nguyễn Thị Thanh Tuy...
Xem chi tiết
28 Nhật Quý
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Diễm My
Xem chi tiết
huu nguyen
Xem chi tiết
Võ Tấn Trường Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)