ngọc hân

Vẽ đồ thị hàm số: y=\(\left|x-1\right|+2\left|x\right|\)

bepro_vn
13 tháng 9 lúc 12:56

undefined

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN