tutu lelush

Văn thuyết minh: "Hãy viết 1 đoạn văn giới thiệu về lợi ích của việc đọc sách đối với môn Ngữ Văn"

Cô Mỹ Linh
2 tháng 12 2022 lúc 11:45

Gợi ý giới thiệu lợi ích của việc đọc sách đối với môn Ngữ văn:

- Giúp tăng tốn từ, tăng khả năng sử dụng ngôn ngữ, phục vụ trực tiếp cho quá trình diễn đạt, viết tập làm văn,...

- Tăng thêm trải nghiệm văn học, phục vụ cho quá trình đọc văn bản.

- Tăng thêm trải nghiệm sống, hình thành những tư duy, quan niệm tốt đẹp, nhân văn, phục vụ cho quá trình đọc và học các tác phẩm văn học cũng như viết tập làm văn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hoang phong phú
Xem chi tiết
Nguyễn Đình Khải
Xem chi tiết
Nguyễn Đình Khải
Xem chi tiết
Đào Thanh Bình
Xem chi tiết
Đào Thanh Bình
Xem chi tiết
Được Nguyễn
Xem chi tiết
Dương Minh Anh
Xem chi tiết
NGUYỄN THIỆN NHÂN
Xem chi tiết
trương viết minh
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết