Ẩn danh

trong các từ sau : nhẹ nhàng , phấp phới , chật vật , chầm chậm từ nào không phải là từ láy

Minh Phương
16 tháng 5 lúc 22:38

Từ "nhẹ nhàng" là từ không phải là từ láy.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Gia Minh Hoang
Xem chi tiết
Phương Hiền Chu
Xem chi tiết
Hường Khuất Thị
Xem chi tiết
changg
Xem chi tiết
Đan Thanh Lê
Xem chi tiết
Nguyễn Viết Sâm
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Anh Duy (dtd1-2535)
Xem chi tiết
Kha Hoàng Long
Xem chi tiết
phương nam ngô
Xem chi tiết