Đậu Hoàng Bảo Trâm

trong bài thơ "Bóng mây", nhà thơ Thanh Hào có viết:
Hôm nay trời nắng như nung
mọi người đừng chép văn mẫu nha!


Các câu hỏi tương tự
Quỳnh Anh Vũ Phạm
Xem chi tiết
Trần Thị Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Chi Mai
Xem chi tiết
Quyen Nguyen
Xem chi tiết
Minh Nguyen
Xem chi tiết
KILLER_GAMER_VN
Xem chi tiết
huyentrang3174
Xem chi tiết
Lê Hà Linh
Xem chi tiết
Jennifer Song
Xem chi tiết