nguoi an danh

trồng 9 cây thành 8 hàng  mỗi hàng 3 cây . hỏi trông như thế nào

lê anh kiệt
19 tháng 9 lúc 20:51

lú vậy !?

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Thị Quý Thùy
Xem chi tiết
Khách vãng lai
Xem chi tiết
Bạn Con Bi
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Thảo3
Xem chi tiết
truong phuong hoa
Xem chi tiết
Ngọc Bảo Hân Lê
Xem chi tiết
Ngọc Bảo Hân Lê
Xem chi tiết
Trần Ngọc Thu Trà
Xem chi tiết
Trần Hà My
Xem chi tiết