Mẫn Tuệ

trái nghĩa với safer

A dangerous   B more dangerous  C danger  D safest

Minh Phương
16 tháng 5 lúc 19:05

B

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
17 tháng 5 lúc 2:58

safer: an toàn hơn >< more dangerous: nguy hiểm hơn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
9b Trúc Linh
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
Muội Muội
Xem chi tiết
Tú Phan
Xem chi tiết
hải đăng
Xem chi tiết
william
Xem chi tiết
Phương Linh
Xem chi tiết
An Nhi
Xem chi tiết
Ngoc anh
Xem chi tiết
nguyễn ngọc hân
Xem chi tiết