Lâm Dũng

Tính khối lượng và thể tích thoát ra khi cho 10,6g Na2CO3 tác dụng vs dung dịch HCl

TK:

Để tính khối lượng và thể tích khí thoát ra khi cho 10,6g Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl, ta cần biết phản ứng xảy ra giữa Na2CO3 và HCl và sử dụng các thông số cân nặng và thể tích molar của các chất trong phản ứng.

Phản ứng xảy ra giữa Na2CO3 và HCl như sau:

\[ Na2CO3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H2O + CO2 \]

Theo phản ứng này, mỗi mol Na2CO3 phản ứng với 2 mol HCl sẽ tạo ra 1 mol CO2. 

Bước 1: Tính số mol của Na2CO3:
\[ \text{Số mol} = \frac{\text{Khối lượng}}{\text{Khối lượng mol}} \]

Khối lượng mol của Na2CO3 là 106 g/mol, do đó:
\[ \text{Số mol Na2CO3} = \frac{10,6 \text{ g}}{106 \text{ g/mol}} = 0,1 \text{ mol} \]

Bước 2: Với mỗi mol Na2CO3, tạo ra 1 mol CO2.
\[ \text{Số mol CO2} = 0,1 \text{ mol} \]

Bước 3: Tính khối lượng CO2 dựa trên số mol CO2 đã tính được và khối lượng mol của CO2, là 44 g/mol.
\[ \text{Khối lượng CO2} = \text{Số mol CO2} \times \text{Khối lượng mol của CO2} \]
\[ \text{Khối lượng CO2} = 0,1 \text{ mol} \times 44 \text{ g/mol} = 4,4 \text{ g} \]

Bước 4: Tính thể tích CO2 dựa trên điều kiện tiêu chuẩn (0°C và 1 atm), thể tích molar của CO2 là 22,4 L/mol.
\[ \text{Thể tích CO2} = \text{Số mol CO2} \times \text{Thể tích molar của CO2} \]
\[ \text{Thể tích CO2} = 0,1 \text{ mol} \times 22,4 \text{ L/mol} = 2,24 \text{ L} \]

Vậy khi cho 10,6g Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl, sẽ sinh ra 4,4g CO2 và có thể tích CO2 thoát ra là 2,24 L.

Bình luận (0)
Nguyễn Vân Khánh
16 tháng 5 lúc 21:28

cái này mk học rồi nhỉ ta ?? sao đơ đơ limdim

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Châu Gia Ân
Xem chi tiết
Nguyễn Kiều My
Xem chi tiết
anh thu
Xem chi tiết
Đặng Thị Thùy Linh
Xem chi tiết
Nguyễn khả Hân
Xem chi tiết
ngô lê gia phát
Xem chi tiết
Phan Tiến Dũng
Xem chi tiết
Trần công anh
Xem chi tiết
Kkkkk
Xem chi tiết
fdghjklnm;,.
Xem chi tiết