Pham Trong Bach

Tính bằng cách thuận tiện nhất 48 x 84 + 16 x 48

........................................................................................................

........................................................................................................

Cao Minh Tâm
16 tháng 9 2017 lúc 14:02

Đáp án: 48 x 84 + 16 x 48

 

= 48 x (84 + 16)

= 48 x 100

             = 4800

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Ngọc Hân
Xem chi tiết
ori
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thảo Vy
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Chi
Xem chi tiết
Nga Nguyen
Xem chi tiết
Trần Minh Đức
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Uyên
Xem chi tiết