Nguyễn Thị Minh Anh

Tính bằng cách thuận tiện: 17385- 3034- 4351

_Old Man_
4 tháng 11 lúc 19:56

\(=18385-3034-4351=15351-4351=11000\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
cấn thị kim liên
Xem chi tiết
cấn thị kim liên
Xem chi tiết
Quyên
Xem chi tiết
Nguyễn Dương Bảo Châu
Xem chi tiết
duong
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Minh tiến nguyễn
Xem chi tiết
Đỗ Ngọc Kim Uyên
Xem chi tiết
Dương Hải
Xem chi tiết
LINH NHI
Xem chi tiết