Võ Văn huy

Tìm x biết :

5x+1-2.5x= 375

๖ACE✪Hoàngミ★Việtツ
28 tháng 7 2017 lúc 10:20

Tìm x biết :

5x+1-2.5x= 375

5x.5-2.5x= 375

5x=375:3

5x=125

x=3

Bình luận (0)
kudo
28 tháng 7 2017 lúc 10:23

\(5^{x+1}-2.5^x=375\)

\(5^x.5-2.5^x=375\)

\(5^x.\left(5-2\right)=375\)

\(5^x.3=375\)

\(5^x=375:3\)

\(5^x=125\)

\(5^x=5^3\)

VẬY => x=3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Phương Linh
Xem chi tiết
Đỗ Duy Thái
Xem chi tiết
Phạm Hiển Vinh
Xem chi tiết
Đặng Hoàng Phúc
Xem chi tiết
Khải
Xem chi tiết
Phương Lê
Xem chi tiết
hahha
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ánh Tuyết _29...
Xem chi tiết
luong ngoc anh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)