Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Nguyen Duc Thong

Tìm x a) 2x(x-1)-2x^2=7 b) (3x+5)(2x-1)-6x(x+2)=x c) 2(x+3)-x^2-3x=0


Các câu hỏi tương tự
Quỳnh Anh Tong
Xem chi tiết
Nguyễn Châu Mỹ Linh
Xem chi tiết
ĐoànThùyDuyên
Xem chi tiết
Xem chi tiết
chicothelaminh
Xem chi tiết
Leo TLH
Xem chi tiết
army
Xem chi tiết
NKL=))))
Xem chi tiết
Dũng Lê
Xem chi tiết
pham thi ngoc
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)