Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

nguyen ngoc son

tìm nghiệm x \(\in\) (0;\(3\pi\)) của pt

sin(2x-\(\dfrac{\pi}{4}\))=1

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 8 2023 lúc 10:36

sin(2x-pi/4)=1

=>2x-pi/4=pi/2+k2pi

=>2x=3/4pi+k2pi

=>x=3/2pi+kpi

mà x thuộc (0;3pi)

nên \(x\in\left\{\dfrac{3}{2}pi;\dfrac{5}{2}pi;\dfrac{1}{2}pi\right\}\)

Bình luận (0)
Mạnh Dũng
19 tháng 8 2023 lúc 10:43

chịu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
James Pham
Xem chi tiết
Trọng Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Linh Le Yen
Xem chi tiết
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
lâm khánh đại
Xem chi tiết
Sonyeondan Bangtan
Xem chi tiết
Minh Đăng
Xem chi tiết