Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Sách Giáo Khoa

Giải các phương trình :

a) \(\tan\left(2x+45^0\right)=-1\)

b) \(\cot\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}\)

c) \(\tan\left(\dfrac{x}{2}-\dfrac{\pi}{4}\right)=\tan\dfrac{\pi}{8}\)

d) \(\cot\left(\dfrac{x}{3}+20^0\right)=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\)

Nguyen Thuy Hoa
18 tháng 5 2017 lúc 15:31

a) \(x=-45^0+k90^0,k\in\mathbb{Z}\)

b) \(x=-\dfrac{\pi}{6}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\)

c) \(x=\dfrac{3\pi}{4}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\)

d) \(x=300^0+k540^0,k\in\mathbb{Z}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sonyeondan Bangtan
Xem chi tiết
Trọng Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết
James Pham
Xem chi tiết
Nguyễn Yến Nhi
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Linh Le Yen
Xem chi tiết