Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Nguyễn Yến Nhi

Giải các phương trình lượng giác sau:

a) \(\tan\left(x-\dfrac{\pi}{5}\right)+\cot x=0\)

b) \(8\cos^3x-1=0\)

c)\(\cos^2\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{3}{4}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 tháng 7 2022 lúc 21:04

a: \(\Leftrightarrow\tan\left(x-\dfrac{\Pi}{5}\right)=-\cot x=\tan\left(x+\dfrac{\Pi}{2}\right)\)

\(\Leftrightarrow x-\dfrac{\Pi}{5}=x+\dfrac{\Pi}{2}+k\Pi\)

\(\Leftrightarrow k\Pi=-\dfrac{7}{10}\Pi\)

hay k=-7/10(vô lý)

b: \(\Leftrightarrow\cos x=\dfrac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{\Pi}{3}+k2\Pi\\x=-\dfrac{\Pi}{3}+k2\Pi\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
James Pham
Xem chi tiết
Sonyeondan Bangtan
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Linh Le Yen
Xem chi tiết
Sonyeondan Bangtan
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết