Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 39
Số lượng câu trả lời 112
Điểm GP 13
Điểm SP 84

Người theo dõi (14)

Đang theo dõi (53)

Bùi Nhất Duy
Hà Đức Thọ
qwerty