Bg Pu

Tìm các chất thích hợp và viết PTHH

\(KL+muối\rightarrow muối+muối+khí\)


Các câu hỏi tương tự
MingQueng
Xem chi tiết
Hau Phuc
Xem chi tiết
cdf abc
Xem chi tiết
Hoàng Long
Xem chi tiết
LÊ LINH
Xem chi tiết
Huuphuc Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
taphunghia
Xem chi tiết
Trần Nhật Huy
Xem chi tiết