Poca

tiính bán kính hình tròn có chu vi : C = 17,584 dm

Trần Ái Linh
15 tháng 3 lúc 19:09

Bán kính hình tròn là: 

`17,584 : 3,14=5,6 (dm)`

Đáp số: `5,6dm`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Khánh Ngọc Trần
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Khánh Ngọc Trần
Xem chi tiết
Ngọc Diệp Hoàng
Xem chi tiết
ngọc lan lưu
Xem chi tiết
pham thi minh thu
Xem chi tiết
Lê Thị Hương Trang
Xem chi tiết
duy vu
Xem chi tiết
Công Tử Họ Bùi
Xem chi tiết