Bài 1: Tứ giác.

Lê Phương Thùy

Tam giác ABC có hai trung tuyến BM và CN cắt nhau tại G. Gọi P và Q lần lượt là các trung điểm BG và CG. a) Chứng minh MNPQ là hình bình hành. b) Từ M kẻ đường thẳng song song với AB cắt BC tại I. Chứng minh A, G, I thẳng hàng. c) Cho AI = 9cm, BC = 10cm. Tính chu vi tứ giác MNPQ.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 10 2021 lúc 20:36

a: Xét ΔABC có 

N là trung điểm của AB

M là trung điểm của AC

Do đó: NM là đường trung bình của ΔABC

Suy ra: NM//BC và \(NM=\dfrac{BC}{2}\left(1\right)\)

Xét ΔGBC có 

P là trung điểm của GB

Q là trung điểm của GC

Do đó: PQ là đường trung bình của ΔGBC

Suy ra: PQ//BC và \(PQ=\dfrac{BC}{2}\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) suy ra MN//PQ và MN=PQ

hay MNPQ là hình bình hành

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tuankiet
Xem chi tiết
Bao Binh
Xem chi tiết
Lê thị thu trang
Xem chi tiết
hello sunshine
Xem chi tiết
Rosabella Phạm
Xem chi tiết
Mai Nguyễn Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Ali Linh
Xem chi tiết
Phan Thị Anh Thư
Xem chi tiết
Trần Đặng Hoàng Quân
Xem chi tiết