Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 87
Số lượng câu trả lời 290
Điểm GP 5
Điểm SP 125

Người theo dõi (73)

Đang theo dõi (125)

Nguyễn Khôi
Nhok SKY Yst
Naruto
Kayoko Machiko