Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lào Cai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 57
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (227)

Dòng thời gian