Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 1114
Điểm GP 24
Điểm SP 768

Người theo dõi (51)

|KhoaVN (@--@)|
Đỗ Minh Hải
Đới Minh Anh
Nguyệt Thu Lạc
mikusanpai2k9

Đang theo dõi (49)

lê huân
HISINOMA KINIMADO
Trúc Giang
Thunder Gaming