Minh Khang Nguyễn

Số hạng thứ nhất + số hạng thứ hai = tổng ,hơn số hạng thứ nhất 8 đơn vị . Vậy số hạng thứ nhất là

Sang Duongvan
4 tháng 11 lúc 20:54

thiếu dữ liệu nha bn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
ngothithoi
Xem chi tiết
Vu Hai Ha
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Huyền
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Huyền
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Nhã
Xem chi tiết
Huỳnh Ngọc Anh
Xem chi tiết
ngothithoi
Xem chi tiết
Thùy Linh
Xem chi tiết