Dương Thùy

Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1, children/with/What/?/matter/the/'s/my/sister 2, is /often /warm/ in /weather/ spring /The/ 3, Hoa/ on/ Was/ Ha Noi/ born/ in /5th /January / ? . Các bạn giúp mình với mình cảm ơn mình cần gấp

Đỗ Thanh Hải
19 tháng 11 lúc 23:31

1 What's the matter with my sister's children?

2 The weather is often warm in spring

3 Hoa was born in HN on 5th January

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
thành viên 2k7
Xem chi tiết
Nguyễn Thiện Đức
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hằng
Xem chi tiết
Lê Thị Nhật Quỳnh
Xem chi tiết
Trần Linh Chi
Xem chi tiết
Bỉ_Ngạn
Xem chi tiết
Đỗ Ngọc Hân
Xem chi tiết
Phạm Thị Thùy Dương
Xem chi tiết
Mỹ Tâm
Xem chi tiết