Mina

Sắp xếp dùm e với ạ

life exists/ on other/ There's no/planets/evidence that.

There's no

Bae Tthao
25 tháng 5 lúc 20:04

There's no evidence that life exists on other planets .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
minhhieu
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Xem chi tiết
trần minh hiếu
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
Ngọc My
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
duong duong
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)