Kẻ Cs Zanh

Rearrange the word to make a complete sentences:

a. silent/ Keep/ studying/ children/ Maths/ are/!/./ .......................................................................................

b. fuels/ to/ harmful/ Burning/ fossil/ is/ environment/ the/./ .............................................................................

Gấp lắm rồi ạ, cần trước 10h, làm mà giải thích được thì càng tốt ạ

Bạch Dạ
10 tháng 5 lúc 21:51

Children are studying Maths. Keep silent !

Burning fossil fuels is harmful to the environment.

tôi gần nhue ko chắc cả hai câu nhé

 

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
12 tháng 5 lúc 2:00

a Keep silent!Children are studying Math

b Burning fossil fuels is harmful to the environment

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hà Vy
Xem chi tiết
Trần gia linh
Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Doanh
Xem chi tiết
Hoàng Phúc Nguyên
Xem chi tiết
phạm minh tú
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mỹ  Tâm
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Linh
Xem chi tiết
Linh Nèk
Xem chi tiết
Hứa Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Tú Plus
Xem chi tiết