Phạm Trần Phát

Question 46. The company's former employees are advised to avoid accessing to the highly confined information of the company, such as names and addresses of customers.

A. customers

B. confined

C. accessing

D. advised

NHỚ GIẢI THÍCH SỬA LẠI THÀNH CÁI GÌ CHO ĐÚNG NỮA GIÚP MÌNH NHA!

Sinh Viên NEU
15 tháng 5 lúc 5:18

Dạng câu các từ dễ gây nhầm lẫn. từ confined thay thành confidential

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
02.HảiAnh Bùi Lưu
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Quynh Kim
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết