Poca

Quãng đường AB dài 27km. Một người đi xe đạp từ A và đến B hết 2 giờ 35 phút.Tính vận tốc của người đi xe đạp biết dọc đường người đó nghỉ 20 phút.

loading...  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
phamnhatthuyha
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Yến
Xem chi tiết
Lê Đức Hiếu
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thiên Trúc
Xem chi tiết
Hoàng Thị Thái Hòa
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Anh Hồng
Xem chi tiết
Lường Bích Ngọc
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Iksalip
Xem chi tiết