123 nhan

Qua văn bản chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, hãy ghi ra những điểm mạnh, điểm yếu của người Việt. Từ đó, em hãy nêu ra những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. ( Cái này viết thành ý thôi nhé)

 

Em cần làm gì trong thời kì hội nhập. (Cái này viết thành đoạn văn ngắn nhé)


Các câu hỏi tương tự
123 nhan
Xem chi tiết
Nguyễn Đa Vít
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
nguyễn hà phương
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Thanh Đoan
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)