cute Tom

phân tích nhận định “Nhà văn phải là người đi tìm những hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người” qua tác phẩm lặng lẽ sa pa của Nguyễn Thành Long

 


Các câu hỏi tương tự
Đồng Thảo Chi
Xem chi tiết
qqqqqq
Xem chi tiết
Vũ Lê Minh
Xem chi tiết
Mina Anh
Xem chi tiết
MIN YOONGI
Xem chi tiết
anjsixez
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Tuyết Ly
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)