linh

phân biệt từ láy và từ ghép :

thầm thì, vội vàng, chắc chắn, lảnh lót, tíu tít, lan tỏa, chúm chím, lốm đốm.

Ashley
24 tháng 11 lúc 18:51

-Từ láy: thầm thì, lảnh lót, tíu tít, chúm chím, lốm đốm.

-Từ ghép: vội vàng, chắc chắn, lan tỏa.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Ngọc Linh
Xem chi tiết
nvbn
Xem chi tiết
nvbn
Xem chi tiết
Ngà Nguyễn
Xem chi tiết
My Trà
Xem chi tiết
Ngân ỉn
Xem chi tiết
Đan Thanh Lê
Xem chi tiết
Hinn•baka ☘️
Xem chi tiết
Hào Lê Thị
Xem chi tiết
anh đức
Xem chi tiết