イチゴジャム

Phần 1.Trong bài thơ"Viếng lăng Bác" Viễn Phương có viết: Mai về miền nam thương trào nước mắt Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này Câu 3 Bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" của tác giả Thanh Hải cũng có những hình ảnh thiên nhiên như đoạn thơ trên.Em hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau trong cách sử dụng những hình ảnh đó của hai nhà thơ? Câu 4.Từ đoạn thơ trên,em hãy viết đoạn văn quy nạp(khoảng 2/3 trang giấy thi)cảm nhận về tâm trạng lưu luyến của nhà thơ mong được ở mãi bên Bác,trong đoạn có sử dụng một câu phủ định và câu chứa thành phần khởi ngữ(gạch chân câu phủ định và thành phần khởi ngữ-chú thích rõ)


Các câu hỏi tương tự
Kiều Tiến Duy
Xem chi tiết
Đỗ Huyền Trang
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
tranmanhtoi
Xem chi tiết
Lê Nhật Anh
Xem chi tiết
Wolf Nope
Xem chi tiết
trần trung kiên
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Xem chi tiết