Hùng Minh

"Những ngôi sao thức ngoài kia

chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

đêm nay con ngủ giấc tròn

mẹ là ngọn gió của con suốt đời"

Chỉ ra 1 biện pháp tư từ trong đoạn thơ và nêu tác dụng của phép tu từ đó

 

 


Các câu hỏi tương tự
phòng kế toán Duy tiến
Xem chi tiết
Phan Thanh Trúc
Xem chi tiết
Trần Vinh
Xem chi tiết
Trì Ngâm
Xem chi tiết
Nguyễn Đoan Trang
Xem chi tiết
Hoàng Quỳnh Như
Xem chi tiết
huong le
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Khánh
Xem chi tiết
lâm:)
Xem chi tiết