Nhất Trị Ngôn

những kính tuyến nằm phía tây kinh tuyến gốc đén kinh tuyến 180 độ là?

A.kinh tuyến tây bắc

B.kinh tuyến tây-tây bắc

C.kinh tuyến tây

D. kinh tuyến tây nam


Các câu hỏi tương tự
gấu hài hước
Xem chi tiết
Tuyết Trinh
Xem chi tiết
Hoàng Lê Khánh 	Ngọc
Xem chi tiết
Vũ Thanh Huyền
Xem chi tiết
Zing ♡
Xem chi tiết
duy phan
Xem chi tiết
banh vlog
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Hải Linh
Xem chi tiết
Ngo hdg
Xem chi tiết
Lý Kim Ngân
Xem chi tiết