Hoang Minh

nhỏ một giọt thuốc tím vào một cốc nước. Dù không khuấy cũng chỉ sau một thời gian ngắn toàn bộ nước trong cốc đã có màu tím. ? Tại sao ?


Các câu hỏi tương tự
hoang phong phú
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Hưng Đạo
Xem chi tiết
Phạm Hiếu
Xem chi tiết
Phạm Hiếu
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Thịnh
Xem chi tiết
Phượng Lê
Xem chi tiết
Phượng Lê
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)