Kiều Đông Du

Nhận định nào sau đây về tế bào thực vật là sai?

A. có thành tế bào cấu tạo bằng kitin

B. bao bọc ngoài màng sinh chất là vách tế bào

C. không bào chứa dịch tế bào

D. chất tế bào là chất keo lỏng, trong có chứa bào quan như lục lạp

Đỗ Khánh Chi
28 tháng 2 2019 lúc 13:40

Đáp án : A.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hà Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Leonor
Xem chi tiết
hânthu
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Anh
Xem chi tiết
THIÊN BÌNH
Xem chi tiết
Đại Bạch
Xem chi tiết
Đỗ Phương Quỳnh
Xem chi tiết
48. Hồ Tiến Vương 6/12
Xem chi tiết
Đoàn Minh Tuấn
Xem chi tiết
Phạm Thị Phương Thảo
Xem chi tiết