huyhoang

Nêu những hoạt động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên? Phân tích những hậu quả của các hoạt động đó?

Tài khoản đã bị khóa!!!
3 tháng 4 lúc 20:30

Tham khảo

Một trong những tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là phá huỷ thảm thực vật, từ đó gây ra nhiều hậu quá xấu.

Bảng 53.1. Những hoạt động của con người phá hủy môi trường tự nhiên

loading...

Bình luận (0)
Tài khoản đã bị khóa!!!
3 tháng 4 lúc 20:31

loading...

Bình luận (0)
Tài khoản đã bị khóa!!!
3 tháng 4 lúc 20:31

Tham khảo

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Pro No
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Khánh Ân Phạm
Xem chi tiết
Đặng Như Quỳnh
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Dương Minh Anh Thư
Xem chi tiết
thùy trâm
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết