Man Lã

Nêu hiện trạng nền kinh tế ( tổng GDP ,GDP/ người , giá trị xuất khẩu ,.....) lưu ý ít nhất 5-7 ý gạch đầu dòng ( có kèm hình ảnh )


Các câu hỏi tương tự
Oanh Ngô
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
huyền
Xem chi tiết
tuyết ánh
Xem chi tiết
Đỗ Đức Mạnh
Xem chi tiết
nguyễn thị ngọc duyên
Xem chi tiết
Quang
Xem chi tiết
binh pham
Xem chi tiết
Phú Gaming mobi
Xem chi tiết
vỹ Bùi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)