Hồng Minh 18_Nguyễn

Nêu biện pháp tu từ nổi bật trong thơ sau:

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay,
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy.
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ,
Mẹ bảo: Thôn Đoài hát tối nay.
 


Các câu hỏi tương tự
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Ly Na
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn huy hoàng
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
bạn nói xem tại sao tôi...
Xem chi tiết